คู่มือการใช้งาน EZPrompt Payroll ข้อมูลบริษัท

เมื่อทำการสร้างข้อมูลในเมนู “การตั้งค่า” เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้ทำการกำหนดข้อมูลที่เมนู “ข้อมูลบริษัท”

เมื่อเข้ามาข้างในจะพบกับเมนูย่อยดังนี้ – (โดยให้กำหนดข้อมูลทีละหัวข้อจากบนลงล่าง)

เริ่มต้นที่ข้อมูลของ “ข้อมูล Cost Center”  สามารถทำการดูข้อมูลโดยการกดปุ่ม  หรือจะทำการแก้ไขข้อมูลสามารถทำได้โดยกดปุ่ม  หรือจะทำการลบข้อมูลได้โดยกดปุ่ม  โดยเริ่มต้นให้ทำการเพิ่มข้อมูลโดยการกดที่ 

เมื่อเข้ามาที่หน้าการกำหนดค่าของ Cost Center ให้ทำการกำหนดข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก)

หลังจากที่ทำการกำหนดข้อมูล Cost Center แล้วขั้นตอนต่อมาให้ทำการกำหนดข้อมูล “ข้อมูลตำแหน่ง”  เริ่มต้นให้ทำการเพิ่มข้อมูลโดยการกดที่ 

ให้ทำการกำหนดค่าของข้อมูลตำแหน่งโดยให้ทำการกำหนดข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก)

หลังจากที่ทำการกำหนดข้อมูลรายละเอียดตำหน่งแล้วขั้นตอนต่อมาให้ทำการกำหนดข้อมูล “ข้อมูล Location”  เริ่มต้นให้ทำการเพิ่มข้อมูลโดยการกดที่ 

ให้ทำการกำหนดค่าของข้อมูล Location โดยให้ทำการกำหนดข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก)

หลังจากที่ทำการกำหนดข้อมูล “ข้อมูล Location” แล้วขั้นตอนต่อมาให้ทำการกำหนดข้อมูล “รายการข้อมูลหน่วยงาน”  เริ่มต้นให้ทำการเพิ่มข้อมูลโดยการกดที่ 

ให้ทำการกำหนดค่าของข้อมูล รายละเอียดรายการข้อมูลหน่วยงาน โดยให้ทำการกำหนดข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก)

เมื่อเข้ามาทำการกำหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ทำการกำหนดหรือแก้ไขข้อมูลทั่วไปของบริษัท ที่เมนู “ข้อมูลบริษัท”

หลังจากที่ทำการกำหนดข้อมูลข้างต้นมาเรียบร้อยแล้วให้เข้ามาที่หน้าจอของข้อมูลบริษัท กด  เพื่อทำการกำหนดข้อมูลที่เหลือ

เมื่อเข้ามาที่หน้าจอของการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะเห็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ทำการกำหนดค่า ซึ่งให้ผู้ใช้งานเข้าไปทำการกำหนดค่าของข้อมูลที่เหลือ โดยมีข้อมูลที่ต้องทำการกำหนดทั้งหมด 4 Tabs ของข้อมูลดังรูป

เมื่อทำการกำหนดข้อมูลทั้ง 4 tabs แล้วให้ทำการกดบันทึกข้อมูลทั้งหมดก่อน หลังจากทำการบันทึกแล้ว ให้ทำการกด  เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

เมื่อเข้ามาแก้ไขแล้วให้ไปที่ Tabs ที่ 4  แล้วเลือกที่ 

เมื่อเข้ามาแล้วให้ทำการกำหนดค่าของข้อมูล “อัตราการหักเงินสมทบ”