คู่มือการใช้งาน EZPrompt Payroll เครื่องมือผู้ดูแลระบบ

เมื่อเข้ามาข้างในจะพบกับเมนูย่อยดังนี้ – (โดยให้กำหนดข้อมูลทีละหัวข้อจากบนลงล่าง)

เริ่มต้นที่ข้อมูลของ “กำหนดสิทธิการใช้งานระบบ”  ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลได้ โดยการกดปุ่ม  หรือต้องการแก้ไขข้อมูล โดยการกดปุ่ม  หรือต้องการลบข้อมูล โดยกดปุ่ม  โดยการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการเพิ่มสิทธิการใช้งานระบบก่อน โดยการกดที่ 

เมื่อเข้ามาที่หน้าจอการกำหนดสิทธิการใช้งานระบบ ให้ทำการระบุข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก)

หลังจากที่ทำการระบุข้อมูล สิทธิการใช้งานระบบ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้ทำการกำหนดข้อมูล “กำหนดผู้ใช้งานระบบ”  สำหรับการใช้งานครั้งแรกให้ทำการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานระบบโดยการกดที่ 

ให้ทำการระบุค่าของข้อมูลผู้ใช้งานระบบ โดยระบุข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก)