คู่มือการใช้งาน EZPrompt Payroll – ข้อมูลรายงาน

เมื่อทำการ “ประมวลผลเงินเดือน” เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเรียกดูรายงาน โดยการคลิกที่เมนู “รายงาน”

เมื่อเข้ามาข้างในจะพบกับเมนูย่อยดังนี้ – ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานได้ตามชื่อรายงานที่ต้องการเรียกดู

รายงานที่เกี่ยวกับประกันสังคมจะอยู่ในเมนู “รายงานส่งสำนักประกันสังคม” ซึ่งประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้

  1. ขึ้นทะเบียนประกันตน [สปส. 1-03]
  2. ขึ้นทะเบียนประกันตน สำหรับผู้เคยยื่น [สปส. 1-03/1]
  3. แจ้งสิ้นสุดผู้ประกันตน [สปส. 6-09]
  4. รายงานส่งเงินสมทบรายเดือน [สปส1-10]
  5. รายงานส่งเงินสมทบรายเดือนกรณียื่นรวม [สปส1-10]

โดยสามารถเลือกรายงานที่ต้องการดูได้จากการระบุค่าต่างๆ โดยการกรอกข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก) จากนั้นกดปุ่ม  หรือ ปุ่ม  เพื่อต้องการดูใบปะหน้า หรือ ปุ่ม  เพื่อต้องการดูใบแนบ

รายงานที่ปรากฎ สามารถ Export ไฟล์ออกมา โดยใช้ปุ่ม  หรือ สามารถพิมพ์ โดยใช้ปุ่ม

รายงานที่เกี่ยวกับกรมสรรพากรจะอยู่ในเมนู “รายงานส่งกรมสรรพากร” ซึ่งประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้

  1. รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย [ภ.ง.ด. 1]
  2. รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย [ภ.ง.ด. 1ก]

โดยสามารถเลือกรายงานที่ต้องการดูได้จากการระบุค่าต่างๆ โดยการกรอกข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก) จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อต้องการดูใบปะหน้า หรือ ปุ่ม  เพื่อต้องการดูใบแนบ หรือ ปุ่ม  เพื่อต้องการข้อมูล TextFile

รายงานที่เกี่ยวกับพนักงานจะอยู่ในเมนู “รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ”

โดยสามารถเลือกรายงานที่ต้องการดูได้จากการระบุค่าต่างๆ โดยการกรอกข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก) จากนั้นกดปุ่ม  หรือ ปุ่ม  เพื่อออกรายงาน

รายงานที่เกี่ยวกับสลิปเงินเดือนจะอยู่ในเมนู “สลิปเงินเดือน” โดยสามารถเลือกรายการที่ต้องการดูได้จากการระบุค่าต่างๆ โดยการกรอกข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก) จากนั้นกด ปุ่ม  เพื่อดูรายงาน

การส่งไฟล์ข้อมูลเงินเดือนที่ต้องการจ่าย ที่จะต้องส่งธนาคารอยู่ในเมนู “ส่งธนาคาร” โดยสามารถเลือกรายการที่ต้องการดูได้จากการระบุค่าต่างๆ โดยการกรอกข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก) จากนั้นกด ปุ่ม  เพื่อประมวลรายงาน ในกรณีที่ทำเครื่องหมายที่ “ปิดรอบการจ่าย” จะหมายถึงว่า ไฟล์ส่งธนาคารที่ปิดในรอบการจ่ายนั้นๆ ไปแล้ว จะถือเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถอัพเดทข้อมูลนั้นได้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นการยืนยันข้อมูลเรียบร้อย

จากนั้นระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่คือหน้าจอ “ผลลัพธ์ส่งธนาคาร” จากนั้นกด  เพื่อค้นหาข้อมูลที่ RUN โดยสามารถเลือกรายการที่ต้องการดูได้จากการระบุค่าต่างๆ โดยการกรอกข้อมูลให้ครบ (* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก) จากนั้นกด ปุ่ม  เพื่อค้นหารายงานที่ต้องการ

จากนั้นกด ปุ่ม  เพื่อนำข้อมูลออกมา ได้ 2 รูปแบบ ในรูปแบบ ไฟล์ .txt และ ไฟล์ .enc หรือสามารถ กดปุ่ม  เพื่อลบไฟล์นั้นออกจากระบบได้