หากคุณเป็นหนึ่งในองค์กรที่อยากแสดงให้ผู้สมัครเห็นว่าคุณมีความหลากหลายมากกว่าองค์กรอื่นๆ หน้าที่ของฝ่ายบุคคลคือแสดงให้ผู้สมัครเห็นว่าบริษัทของคุณไม่เหมือนใคร ตอบสนอง Lifestyle และเหมาะสมกับพวกเขาที่สุด หากคุณอยากแน่ใจว่าผู้สมัครของคุณมีความหลากหลายให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ลองทำแบบนี้สิ รับรองว่าได้ผลและมีประสิทธิภาพ

จากการสำรวจร้อยละ 78 พบว่าสิ่งที่ผู้สมัครต้องการจากองค์กรคือการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิ่งนี้สามารถบอกได้ว่าเรื่องของความแตกต่าง และการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร คือสิ่งที่ฝ่ายบุคคลควรให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจว่าทำไมความหลากหลายจึงสำคัญ

ก่อนที่จะเปิดรับสมัครตำแหน่งงานใดก็ตาม คุณควรเข้าใจก่อนว่าถ้าไม่นับเรื่องสวัสดิการ ผู้สมัครนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งเรื่องของความหลากหลาย และการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเป็นสิ่งที่ผู้สมัครต่างมองหาจากองค์กรไม่แพ้เรื่องอื่นๆ เพราะความหลากหลายเป็นสิ่งที่สามารถรวมคนในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างเสริมบรรยากาศของการทำงานให้ดีขึ้นได้ เพราะพนักงานทุกคนรู้สึกได้รับผลประโยชน์ เมื่อมีความหลากหลายและได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร ซึ่งวิธีการที่บริษัททำให้พวกเขารู้สึกแบบนั้นคือการบอกเป็นนัยๆได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบไหน หากเข้ามาทำงานที่นี่จะได้รับการปฏิบัติอย่างไร

ไม่ลืมที่จะนำเสนอความหลากหลายผ่านสื่อต่างๆ

ด่านแรกของการนำเสนอที่ง่ายที่สุดเพื่อให้ผู้สมัครเห็นว่าบริษัทของคุณน่าสนใจกว่าบริษัทอื่นๆ คือ ใส่ภาพหรือวีดีโอที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย ความสนุกสนานในองค์กร หรือบรรยากาศการทำงานร่วมงาน เมื่อผู้สมัครเห็นย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกว่าบริษัทของคุณเปิดกว้าง และไม่จำเจอยู่กับรูปแบบการทำงานแบบเก่าๆ หรืออาจจะเขียน Job Descriptions ให้ดึงดูดใจก็ได้ เช่น ไม่จำกัดเพศ เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้อาจจะใส่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์หางานที่โพสต์งานให้บริษัทของคุณก็ได้ ที่สำคัญอย่าใช้รูปเก่าเด็ดขาด นอกจากจะดูไม่เป็นมืออาชีพแล้ว ผู้สมัครจะมองบริษัทคุณในแง่ลบอีกด้วย

เปิดกว้างและยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกคน

อย่าเหมารวมว่าคุณทราบทุกอย่างเกี่ยวกับผู้สมัครของคุณที่อยู่บนโต๊ะ แต่ทำให้พวกเขาเห็นว่าคุณเปิดรับผู้สมัครทุกรูปแบบผ่านคำพูดที่ใช้ในการสัมภาษณ์ บ่อยครั้งที่ฝ่ายบุคคลคิดว่าความหลากหลายเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เพราะมีความเกี่ยวโยงกับเพศและเชื้อชาติ แต่จริงๆแล้วความหลากหลายคือทั้งสองอย่างรวมกัน มันจึงสำคัญที่จะใช้โอกาสตรงนี้เพื่อคุยกับผู้สมัครให้เล็งเห็นถึงความหลากหลายภายในองค์กร เพื่อป้องกันความรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งถ้าฝ่ายบุคคลรับบุคคลนั้นๆเข้ามาทำงานจริงๆ การที่ผู้สมัครมีความรู้สึกดังกล่าวอาจส่งผลร้ายต่อองค์กรได้

หากคุณต้องการเป็นบริษัทที่โดดเด่นเหนือใคร การปรับตัวและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความหลากหลายคงไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไป โลกเปลี่ยน องค์กรเองก็ต้องเปลี่ยน ถ้าองค์กรยังยึดติดรูปแบบเดิมๆ ไม่ก้าวให้ทันโลก ผู้สมัครอาจจะหันไปสนใจบริษัทอื่นๆก็เป็นได้

ที่มา: http://hr.workventure.com/
Cover image from www.freepik.com